Llojet e shërbimeve


  • Shërbime doganore
  • Transport multimodal
  • Transport Rrugor
  • Transport detar
  • Transport ajror

Shërbime doganore

Ne ofrojmë lehtësira në shërbimet tranzitore dhe doganore, qofshin këto ngarkesa importi apo eksporti.

Avantazhet Tona

Shërbime Freight Forwarding

Transport i shpejtë dhe cilësor,me çmimet më konkuruese në rajon.

Rrjet i Degëzuar

Duke qenë agjent dhe bashkëpunëtor i njërës prej kompanive më të mëdha në rang global në fushën Freight Forwarding, ofrojmë asistencën tonë në çdo pikë të globit drejt dhe nga Shqipëria.

Paketë shërbimesh

Ofrojmë një paketë të plotë shërbimi që nga furnitori deri në destinacionin e dëshiruar nga klienti.

Asistencë 24 orë në 7 ditë të javës

Ofrojmë shërbime gjatë gjithë ditëve të javës duke u pergjjigjur me përpikmëri çdo kërkese të klientit, dhe në kohë reale.

Transport multimodal

Ofrojmë shërbim multimodal transporti, tashmë një risi në tregun ndërkombetar prej disa kohësh, me akses të gjerë në rang ndërkombëtar. Funksionon në një kombinim mes llojeve të ndryshme të transportit nga ku mund të përmendim (ajër, tokë ose det).

Avantazhet Tona

Shërbime Freight Forwarding

Transport i shpejtë dhe cilësor,me çmimet më konkuruese në rajon.

Rrjet i Degëzuar

Duke qenë agjent dhe bashkëpunëtor i njërës prej kompanive më të mëdha në rang global në fushën Freight Forwarding, ofrojmë asistencën tonë në çdo pikë të globit drejt dhe nga Shqipëria.

Paketë shërbimesh

Ofrojmë një paketë të plotë shërbimi që nga furnitori deri në destinacionin e dëshiruar nga klienti.

Asistencë 24 orë në 7 ditë të javës

Ofrojmë shërbime gjatë gjithë ditëve të javës duke u pergjjigjur me përpikmëri çdo kërkese të klientit, dhe në kohë reale.

Transport Rrugor

Transport mallrash në rrugë tokësore nga çdo vend i Europës drejt Shqipërisë dhe vendeve të rajonit.

Avantazhet Tona

Shërbime Freight Forwarding

Transport i shpejtë dhe cilësor,me çmimet më konkuruese në rajon.

Rrjet i Degëzuar

Duke qenë agjent dhe bashkëpunëtor i njërës prej kompanive më të mëdha në rang global në fushën Freight Forwarding, ofrojmë asistencën tonë në çdo pikë të globit drejt dhe nga Shqipëria.

Paketë shërbimesh

Ofrojmë një paketë të plotë shërbimi që nga furnitori deri në destinacionin e dëshiruar nga klienti.

Asistencë 24 orë në 7 ditë të javës

Ofrojmë shërbime gjatë gjithë ditëve të javës duke u pergjjigjur me përpikmëri çdo kërkese të klientit, dhe në kohë reale.

Transport detar

International Trans 06 ofron transport detar me kontenier nga çdo port i botës drejt Shqipërisë dhe anasjelltas.

Avantazhet Tona

Shërbime Freight Forwarding

Transport i shpejtë dhe cilësor,me çmimet më konkuruese në rajon.

Rrjet i Degëzuar

Duke qenë agjent dhe bashkëpunëtor i njërës prej kompanive më të mëdha në rang global në fushën Freight Forwarding, ofrojmë asistencën tonë në çdo pikë të globit drejt dhe nga Shqipëria.

Paketë shërbimesh

Ofrojmë një paketë të plotë shërbimi që nga furnitori deri në destinacionin e dëshiruar nga klienti.

Asistencë 24 orë në 7 ditë të javës

Ofrojmë shërbime gjatë gjithë ditëve të javës duke u pergjjigjur me përpikmëri çdo kërkese të klientit, dhe në kohë reale.

Transport ajror

Ofrojmë transport ajror nga vende të ndryshme të botës drejt aeroportit ndërkombëtar të Tiranës dhe anasjelltas.

Avantazhet Tona

Shërbime Freight Forwarding

Transport i shpejtë dhe cilësor,me çmimet më konkuruese në rajon.

Rrjet i Degëzuar

Duke qenë agjent dhe bashkëpunëtor i njërës prej kompanive më të mëdha në rang global në fushën Freight Forwarding, ofrojmë asistencën tonë në çdo pikë të globit drejt dhe nga Shqipëria.

Paketë shërbimesh

Ofrojmë një paketë të plotë shërbimi që nga furnitori deri në destinacionin e dëshiruar nga klienti.

Asistencë 24 orë në 7 ditë të javës

Ofrojmë shërbime gjatë gjithë ditëve të javës duke u pergjjigjur me përpikmëri çdo kërkese të klientit, dhe në kohë reale.