TIPET E KONTENIERËVE DHE SPECIFIKIMET

Kontenierë çeliku 20’ për ngarkesa të thata

Nga Jashtë:
Gjatësia: 20'-0" /6.06 m
Gjerësia: 8'-0" / 2.44 m
Lartësia: 8'-6" /2.59 m
Nga Brenda:
Gjatësia: 19'-4" / 5.90 m
Gjerësia: 7'-8. 5" / 2.35 m
Lartësia: 7'-10" / 2.39 m
Hapja e Portës:
Gjerësia: 7'-8. 25" / 2.343 m
Lartësia: 7'-5. 625" / 2.280 m
CBM: 33.1

Kontenierë çeliku 40’ për ngarkesa të thata

Nga Jashtë:
Gjatësia: 40'-0" / 12.19 m
Gjerësia: 8'-0" / 2.44 m
Lartësia: 8'-6" /2.59 m
Nga Brenda:
Gjatësia: 39'-5.6 / 12.03 m
Gjerësia: 7'-8. 5" / 2.35 m
Lartësia: 7'-10" / 2.38 m
Hapja e Portës:
Gjerësia:  7'-8.25" / 2.343 m
Lartësia: 7'-5.63" / 2.280 m
CBM: 67.5

Kontenierë çeliku 40' (Hi-Cube) për ngarkesa të thata

Nga Jashtë:
Gjatësia: 40'-0" / 12.19 m
Gjerësia: 8'-0" / 2.44 m
Lartësia: 9'-6" / 2.90 m
Nga Brenda:
Gjatësia: 39'-5.6 / 12.03 m
Gjerësia: 7'-8. 5" / 2.35 m
Lartësia: 8'-10 / 2.69 m
Hapja e Portës:
Gjerësia:  7'-8.25" / 2.343 m
Lartësia: 8'-5.625" / 2.585 m
CBM: 76.2

Kontenierë çeliku 45' (Hi-Cube) për ngarkesa të thata

Nga Jashtë:
Gjatësia: 45'-0" / 13.72 m
Gjerësia: 8'-0" / 2.44 m
Lartësia: 9'-6" / 2.90 m
Nga Brenda:
Gjatësia: 44'-5" / 13.56 m
Gjerësia: 7'-8" / 2.35 m
Lartësia: 8'-10 / 2.70 m
Hapja e Portës:
Gjerësia:  7'-8.25" / 2.343 m
Lartësia: 8'-5.625" / 2.585 m
CBM: 86.1

Kontenierë 20' Frigorifer

Nga Jashtë:
Gjatësia: 20'-0" / 6.06 m
Gjerësia: 8'-0" / 2.44 m
Lartësia: 8'-6" / 2.60 m
Nga Brenda:
Gjatësia: 18'-0.5" / 5.5 m
Gjerësia: 7'-6.5" / 2.30 m
Lartësia: 7'-5.7" / 2.28 m
CBM: 28.8

Kontenierë 40' Frigorifer (Hi-Cube)

Nga Jashtë:
Gjatësia: 40'-0" / 12.19 m
Gjerësia: 8'-0" / 2.44 m
Lartësia: 9'-6" / 2.90 m
Nga Brenda:
Gjatësia: 37'-11.9" / 11.58 m
Gjerësia: 7'-6.5" / 2.30 m
Lartësia: 8'-4.2" / 2.54 m
CBM: 67.7

Kontenierë 20' i hapur lart

Nga Jashtë:
Gjatësia: 20'-0" / 6.06 m
Gjerësia: 8'-0" / 2.44 m
Lartësia: 8'-6" / 2.60 m
Nga Brenda:
Gjatësia: 19'-4.5" / 5.90 m
Gjerësia: 7'-8.5" / 2.35 m
Lartësia: 7'-8.0" / 2.33 m
CBM: 32.5

Kontenierë 40' i hapur lart

Nga Jashtë:
Gjatësia: 40'-0" / 12.19 m
Gjerësia: 8'-0" / 2.44 m
Lartësia: 8'-6" / 2.60 m
Nga Brenda:
Gjatësia: 39'-7.0" / 12.03 m
Gjerësia: 7'-8.5" / 2.35 m
Lartësia: 7'-8.0" / 2.33 m
CBM: 65.9

Kontenierë 40' komplet i hapur, me 4 kolona rezistente

Nga Jashtë:
Gjatësia: 40'-0"/16" / 12.192 m
Gjerësia: 8'-0" / 2.438 m
Lartësia: 8'-6" / 2.591 m
Nga Brenda:
Gjatësia: 38'-7 15/16" / 11.784 m
Gjerësia: 6'-7 59/64" / 2.030 m
Lartësia: 6'-4 1/2" / 1.943 m